فارسی / English

مشاهده آخرین قبض آب بها------------پرداخت اینترنتی قبوض------------ اعلام کارکرد کنتور------------ درخواست انشعاب آب------------ درخواست انشعاب فاضلاب------------ درخواست تبدیل آب آزاد به معمولی------------ درخواست تغییر نام مشترک------------ خدمات واحدشماری------------ خدمات تفکیک کنتور------------ درخواست تعویض کنتور------------ درخواست تغییر کاربری------------ درخواست تغییر محل انشعاب------------ درخواست تغییر مسیر انشعاب------------ درخواست تغییر ارتفاع کنتور------------ درخواست تغییر قطر انشعاب------------ درخواست قطع موقت انشعاب------------ درخواست وصل مجدد انشعاب------------ درخواست جمع آوری انشعاب دائم آب------------ درخواست جمع آوری انشعاب دائم فاضلاب------------ دریافت اطلاعات مشترکین------------ صدور قبض المثنی------------ درخواست آزمایش کنتور------------ فرم شکایات------------ فرم پیشنهادات------------ درخواست رسیدگی به اعتراضات آب بها

مشترکین ، پیمانکاران و مراجعین گرامی
لطفاً جهت تکمیل فرم های نظرسنجی به سامانه درخواستها و شکایات در این سایت مراجعه فرمائید.

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 سامانه محاسبه قبض آب مدیر سایت 5991
2 نحوه محاسبه نرخ آب بهای مصرفی ویژه شهرهای پلدشت، شوط، قطور، دیزج دیز مدیر سایت 1968
3 جداول محاسباتی آماده ویژه شهرهای پلدشت ، شوط ، قطور ، دیزج دیز مدیر سایت 1819
4 نحوه محاسبه نرخ آب بهای مصرفی ویژه شهرهای ارومیه، خوی، مهاباد، بوکان و میاندوآب مدیر سایت 3471
5 جداول محاسباتی اماده ویژه شهرهای ارومیه ، خوی ، مهاباد ، بوکان ومیاندوآب مدیر سایت 2788
6 نحوه محاسبه نرخ آب بهای مصرفی ویژه شهرهای سایر شهرهای استان مدیر سایت 2484
7 جداول محاسباتی آماده ویژه سایر شهرها مدیر سایت 2440
8 نحوه محاسبه خدمات دفع فاضلاب مدیر سایت 1871